คำถามที่พบบ่อย

1: การรักษาด้วยเซลล์บำบัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่ ?
2: การทำเซลล์บำบัดได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันทุกคนหรือไม่ ถ้าไม่ มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนด
3: มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างที่ทำให้ประสิทธิภาพของการทำเซลล์บำบัดลดลง
4: มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ PANACEE MEDICAL CENTER จะปฏิเสธผู้ที่ไม่สามารถทำเซลล์บำบัดได้
5: ช่วงเวลาใดบ้างที่เหมาะสมที่สุดในการทำเซลล์บำบัด เพราะอะไร
6. กระบวนการเตรียมเซลล์ตัวอ่อนของแกะสำหรับการทำเซลล์บำบัดเป็นอย่างไร
7: เซลล์ตัวอ่อนของแกะถูกปลูกถ่ายไปยังผู้รับได้อย่างไร
8: เซลล์มนุษย์และเซลล์แกะมีโครงสร้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และเซลล์ของแกะที่นำมาปลูกถ่ายจะสามารถผสานเข้ากับเซลล์ของมนุษย์ได้อย่างไร
9: ผลการรักษาจะเริ่มสังเกตหรือสัมผัสได้เมื่อไหร่
10: การทำเซลล์บำบัดจะทำให้ร่างกายของเราพึ่งพาเซลล์บำบัดไปตลอดหรือไม่ หากหยุดทำไปแล้วอวัยวะเราจะเสื่อมไปเลยหรือไม่
11: สุขภาพของผม/ดิฉันจะเป็นอย่างไร จะมีผลเสียร้ายแรงอะไรหรือไม่ หากไม่ได้ทำเซลล์บำบัดอย่างต่อเนื่อง
12: ร่างกายของเรามีโอกาสที่จะทำปฏิกิริยารุนแรงหรือต่อต้านเซลล์ที่ได้รับหรือไม่