พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศเยอรมนี)
เปิดให้บริการ เวลา 09.00-18.00 น. (เวลาเยอรมนี)
ทุกวันและปิดให้บริการตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่ : พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์- เลขที่ 1 โรงแรมแกรนด์ โรเมอร์บาธ บาเดนไวล่าร์, เขตป่าดำ ประเทศเยอรมนี 79410
โทร. + 49-(0) 7632-70-0
แฟกซ์ + 49-(0) 7632-70-200
อีเมล์ info@panacee.com

การเดินทาง :

ระยะทางจากท่าอากาศยานซูริค-พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์

(โรงแรมแกรนด์ โรเมอร์บาธ บาเดนไวล่าร์):
ทางถนน: รถยนต์ ระยะทางรวม 112 กิโลเมตร เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที
ทางรถไฟ: เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 34 นาที