พญ.พริมรตา ติยะจินดา


แพทย์ที่ปรึกษา (Medical Consultant)
American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine

ประวัติการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2548
 • Medical internship year 1, โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2549
 • Medical internship year 2, โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2550
 • American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM) พ.ศ. 2553

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน :

 • “Postgraduate course in Nutritional and Environmental Medicine By Australasian College of Nutritional And Environmental Medicine(ACNEM)”, Sydney, Australia (พ.ศ. 2551)
 • “The 2nd Annual Thailand Congress on Anti-Aging Medicine and Bio Medical Technologies.”, Bangkok, Thailand (พ.ศ. 2551)
 • คีเลชั่นบำบัด จัดโดยสมาคมการแพทย์คีเลชัน พัทยา จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2551)
 • “17th Annual World Congress on Anti-Aging Medicine and Biomedical Technologies”, Las Vegas, Nevada, USA (พ.ศ. 2552)
 • “First International Bangkok Congress on Anti-aging and Regenerative Medicine (BCAARM)”, Bangkok, Thailand (พ.ศ. 2552)
 • “Autoimmune Disease: 21st Century Approaches, Fall 2009 Scientific General Conference By American College For Advancement In Medicine(ACAM)”, Lasvegas, Nevada, USA (พ.ศ. 2552)
 • “Fall 2009 Chelation Therapy workshop By American College For Advancement In Medicine(ACAM)”, Lasvegas, Nevada, USA (พ.ศ. 2552)
 • “23rd annual International Conference on Practical Approaches to the Treatment of Obesity By Harvard Medical School”, Massachusetts, USA (พ.ศ. 2552)
 • “Live cell therapy course at Villa Medica (Germany)”, Edenkoben, Germany (พ.ศ. 2552)