การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

(ADVANCE LABORATORY TEST)

พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์มีเทคโนโลยีของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา ได้แก่

 • NK Cell Count
  การตรวจนับเม็ดเลือดขาวชนิด Nk Cell ในร่างกายซึ่งสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้
 • NK Cell Activity
  การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Nk Cell
 • Nk Cell Culture
  กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) ของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งมากขึ้น
 • Tumor Marker Test
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • Stem Cell Count
  ตรวจนับจำนวนสเต็มเซลล์ในร่างกาย
 • Telomere Length
  ตรวจหาความยาวของ โครโมโซม ที่สามารถทำนายอายุขัยของมนุษย์ได้
 • Hormone Test
  การตรวจระดับความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย
 • Heavy Metal Test
  การตรวจสารโลหะหนักตกค้างในร่างกาย
 • Neuroendocrine Transmitters (Sleep Wellness Profile)
  การตรวจระดับสารสื่อประสาทที่ช่วยควบคุมกลไกการทำงานของร่างกาย เช่น การนอนหลับ ความเครียด ความจำ ความกระตือรือร้น เป็นต้น
 • Gene Test
  ตรวจพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับประเภทอาหารและโภชนาการ เพื่อปฏิรูปทางด้านโภชนาการ การดำเนินชีวิต และการออกกำลังกาย
 • Intestinal Permeability (Leaky Gut)
  การตรวจภาวะลำไส้รั่ว เพื่อตรวจการดูดซึมของลำไส้
 • Urine Organic Acid
  การตรวจสาร Organic ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนที่ตกค้างในปัสสาวะ ได้แก่ Glycolysis Metabolites, Citric Acid Cycle Metabolites, Fatty Acid Oxidation and Ketone Metabolites, Markers of Neurotransmitter Metabolism, Markers of Detoxification and Dysbiosis, Markers for Cofactor Needs เพื่อประเมินกระบวนการ Metabolite การผลิตพลังงาน ความสมดุลของสารสื่อประสาท ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมและจิตใจ
 • Micronutrients
  ตรวจหาสารอาหาร แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ
 • Total Antioxidant & Total Free Radical Test
  ตรวจสารต้านอนุมูลอิสระ และตรวจอนุมูลอิสระในร่างกาย