โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพในปัจจุบัน และแนวโน้มของการเกิดโรคในอนาคต

– Live Blood Analysis

– Bio Body Scan

– Doctor Consultation

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

– NK Cell Count

– NK Cell Activity

– NK Cell Culture

– Tumor Marker Test

– Stem Cell Count

– Telomere Length

– Hormone Test

– Heavy Metal Test

– Neuroendocrine

– Gene Test

– Intestinal Permeability

– Urine Organic Acid

– Micronutrients

– Total Antioxidant

การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหาร

โปรแกรมการบำบัดรักษา

– Ozone Therapy

– Vitamin C High Dose

– Intravenous Antioxidant

– Myer’s Cocktail

– Vitamin C – Multi Mixed

– Cell activation & regeneration

– THS-Thymus-Treatment,

โปรแกรมการล้างพิษ

– Chelation

– Colon Hydrotherapy

– Liver Detox

– Phospolipid

วิตามินและอาหารเสริม

โปรแกรมการรักษาด้วยเซลล์บำบัด ที่พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์

โปรแกรมการรักษาเฉพาะส่วน

โปรแกรมพิเศษจากพานาซี

มะเร็ง

Hormone

Facial & Skin Rejuvenation

Combination Program

– Special Check Up

– Fully Detox

– Super Star Program

– Energy & Cell Booster

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพในปัจจุบัน และแนวโน้มของการเกิดโรคในอนาคต

– Live Blood Analysis

– Bio Body Scan

– Doctor Consultation

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

– NK Cell Count

– NK Cell Activity

– NK Cell Culture

– Tumor Marker Test

– Stem Cell Count

– Telomere Length

– Hormone Test

– Heavy Metal Test

– Neuroendocrine

– Gene Test

– Intestinal Permeability

– Urine Organic Acid

– Micronutrients

– Total Antioxidant

การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหาร

โปรแกรมการบำบัดรักษา

– Ozone Therapy

– Vitamin C High Dose

– Intravenous Antioxidant

– Myer’s Cocktail

โปรแกรมการล้างพิษ

– Chelation

– Colon Hydrotherapy

– Liver Detox

– Phospolipid

วิตามินและอาหารเสริม

มะเร็ง

Hormone

Facial & Skin Rejuvenation

Combination Program

– Special Check Up

– Fully Detox

– Super Star Program

– Energy & Cell Booster