การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหาร

(FOOD ALLERGY TEST : IgG)


อาหาร คือ สิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างและซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายและปริมาณที่พอเหมาะ จึงทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ทั้งนี้การรับประทานอาหารแต่ละชนิดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละบุคคลย่อมมีภูมิคุ้มกันที่อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือไม่แพ้อาหารแตกต่างกัน ฉะนั้นอาหารก็อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและความเสื่อมของร่างกายได้

ร่างกายของคนเรามีปฏิกิริยาตอบสนองหรือการแพ้อาหารในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ การแพ้อาหารในรูปแบบของผื่นลมพิษ (Urticaria Rash) หรือหอบหืด (Asthmatic attacks) เป็นรูปแบบการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมผ่าน Immunoglobulin E, IgE หรือ Acute Food Allergy ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วหลังการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้

ปฏิกิริยาอีกรูปแบบหนึ่งจะเกิดขึ้นหลังการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้เป็นชั่วโมงหรือวัน เป็นรูปแบบการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมผ่าน Immunoglobulin G, IgG หรือ Food Intolerance ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารชนิดเดิมซ้ำไปซ้ำมา จนร่างกายแสดงอาการออกมาในรูปแบบการสร้าง IgG เพื่อตอบสนองต่ออาหารซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอม

อาการของการแพ้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปผื่น อาการคันตามผิวหนัง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และรู้สึกง่วงผิดปกติ เมื่อเรารับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ซ้ำเดิมอีก ก็เหมือนเป็นการบั่นทอนสุขภาพ สะสมต่อเนื่องจนก่อให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังและภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น กลุ่มโรคแพ้ภูมิตนเอง โรคระบบลำไส้รั่ว ลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือแม้แต่เกิดการรบกวนระบบประสาทและความจำ เช่น ในภาวะสมาธิสั้น เครียด ไมเกรน เป็นต้น

การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์

การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่ออาหารของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Food Allergy, IgG หรือ Food Intolerance Test ซึ่งจะรายงานผลการตรวจออกมาเป็นระดับการแพ้ต่ออาหารแต่ละรายการ เพื่อผลลัพธ์ที่สะดวกและรวดเร็วกว่า ดังนี้
 • ให้ผลการตรวจรวดเร็ว ภายใน 1–3 วันทำการ

 • ใช้ตัวอย่างเลือดเพียงเล็กน้อย 0.5 ไมโครลิตร

 • รายงานผลการตรวจประเภทอาหารได้ถึง 221 รายการ ซึ่งเป็นอาหารที่ทุกคนล้วนมีโอกาสในการรับประทาน

 • ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ผลอย่างละเอียดและแม่นยำ

 • รายงานระดับการแพ้อาหารเป็นคะแนน ทำให้ทราบความรุนแรงของการแพ้อาหาร เพื่อวางแผนในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 • มีนักโภชนาการช่วยวางโปรแกรมอาหารทดแทนเฉพาะบุคคล

 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

การแพ้อาหารแบบแอบแฝง (IgG) ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง?

 • ปวดศีรษะ ไมเกรน

 • ภาวะสมาธิสั้น

 • หดหู่ กังวลใจ

 • คัดจมูก น้ำมูกไหล หอบหืด

 • แผลในปากเรื้อรัง

 • สิว และผดผื่น

 • ท้องผูก จุกเสียด แน่นท้อง

 • ลดน้ำหนักได้ยาก

 • ปวดกล้ามเนื้อ คัน หรืออักเสบที่ผิวหนัง

 • เคืองตา ปวดกล้ามเนื้อบริเวณรอบตา ขอบตาช้ำ

 • คลื่นไส้อาเจียน มีแผลในกระเพาะหรือลำไส้เล็กส่วนต้น

 • ท้องเสีย ลำไส้ระคายเคือง (IBS)

 • ความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ SLE เป็นต้น