ทางเลือก-ทางรอดมะเร็ง
(CANCER AWAY PROGRAM)

“ปกป้องเซลล์พร้อมยับยั้งการเกิดมะเร็ง”

โรคมะเร็งจัดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ ของประชากรโลก การรักษามะเร็งให้ได้ผลหรือหายขาดจำเป็นต้องรักษาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นของโรค แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเริ่มในระยะที่มะเร็งมีการลุกลามหรือการกระจายไปสู่จุดอื่น ซึ่งเป็นการรักษาที่สายเกินแก้ ดังนั้นการรักษาจึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาแบบเสริมหรือบรรเทา คือ การรักษาโรคเฉพาะที่ โดยการผ่าตัดหรือฉายแสง ซึ่งการรักษาโรคที่กระจายออกไปสู่ส่วนต่างๆ ร่างกายมักจะใช้การรักษาโดยเคมีบำบัด

ทั้งนี้การรักษามะเร็งโดยทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด การฉายแสง และเคมีบำบัด สำหรับโรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งรังไข่ และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่ตอบสนองต่อการรักษาข้างต้น แม้ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการดีขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปโรคมะเร็งก็กลับมาเป็นซ้ำเดิมและแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ซึ่งต้องใช้เคมีบำบัดในปริมาณมากจนกว่าร่างกายจะทนไม่ไหว จึงทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตจากโรคในที่สุด เพราะให้ผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงต่อร่างกาย เช่น ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่าย ผมร่วง ร่างกายทรุดโทรม เป็นต้น

โรคมะเร็ง...มรดกที่ไม่มีใครอยากรับ

 • โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ ได้แก่ มะเร็งชนิดที่เกิดขึ้นเอง (Sporadic Cancer) ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากสภาวะแวดล้อม ได้แก่ การสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีต่างๆ และการรับสารเคมีที่มีฤทธิ์ก่อให้เกิดมะเร็ง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรง โดยออกฤทธิ์ที่เซลล์เป้าหมาย และเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อเร่งให้มะเร็งแบ่งตัวและเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมะเร็งที่พบส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทนี้


 • ส่วนมะเร็งบางชนิดมี การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary Cancer) โดยมียีนที่ผิดปกติถ่ายทอดมาจากพ่อแม่สู่ลูก มักเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก ส่วนโรคมะเร็งที่ เกิดขึ้นภายในเครือญาติ (Familial Cancer) อาจเกิดจากการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ผิดปกติ แต่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งจนกว่าจะได้รับการกระตุ้นจากสภาวะแวดล้อม เช่น กินอาหารที่มีสารปนเปื้อน มลพิษ หรือการติดเชื้อไวรัสทำให้แตกต่างกับมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง ซึ่งลูกหลานอาจเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งก็ได้ มะเร็งประเภทนี้จึงจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงชนิดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อมีคนในเครือญาติเป็นมะเร็ง


 • เพราะฉะนั้น หากเพียงคนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง เราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีอายุมากหรือมีอาการผิดปกติของร่างกาย หากสามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก็จะสามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้ก่อนจะลุกลามไปทั่วร่างกาย

พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์กับแผนการรักษาโรคมะเร็ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ได้จัดแผน “ทางเลือก-ทางรอดมะเร็ง” เพื่อเป้าหมายการรักษาและการกำจัดโรคมะเร็งแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคและความเสี่ยง การรักษาตามระยะเจ็บป่วย การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย โดยแบบแผนการรักษาของเราจะเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ดังนี้

 • IMMUNE THERAPY
  การเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ที่มีหน้าที่ในการทำลายเซลล์มะเร็ง
  - เพิ่มความแข็งแรงให้ Dendritic Cell, NK Cell หรือเซลล์เพชฌฆาต ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในการตรวจค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็ง - Gamma Delta T Cell Therapy : การเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ขจัดเซลล์มะเร็ง


 • BIOTHERAPY
  ทำลายเซลล์มะเร็งด้วยสารสกัดชีวภาพจากเยอรมนี ทำหน้าที่คล้ายเคมีบำบัด แต่เป็นเคมีบำบัดแบบธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น ไม่มีผลข้างเคียงต่อเซลล์อื่น จึงทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย เม็ดเลือดขาวไม่ถูกทำลาย และระบบของร่างกายทำงานได้ตามปกติ


 • DETOXIFICATION
  ติดตามและฟื้นฟูการทำงานของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ ด้วยโปรแกรมขจัดสารพิษตกค้างในร่างกาย


 • HEALTH BALANCING
  โปรแกรมการให้อาหารและพลังงานแก่เซลล์ โดยการให้ออกซิเจนแก่เซลล์ ปรับสมดุลการทำงานของร่างกายทั้งระบบด้วยสารอาหาร และการบำบัดจากธรรมชาติ


ทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ได้เดินทางไปศึกษาการรักษาด้วยเซลล์อิมมูนบำบัดที่ประเทศญี่ปุ่น และการรักษาชีวภาพบำบัดจากประเทศเยอรมนี จึงมั่นใจได้ถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม