บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เซลล์บำบัด และเป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลรักษาภายใต้การรับรองคุณภาพด้วย ISO 9001:2008

 

มีความต้องการเปิดรับพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเอง (ตามวันและเวลาราชการ) หรือสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยส่ง Resume และหลักฐานการสมัครต่างๆ มาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ E-mail: hr@panacee.com

Sales Executive

รายละเอียดงาน
แนะนำผลิตภัณฑ์  และบริการทางการแพทยื ติดต่อประสานงานขายกับแพทย์ที่คลินิค-โรงพยาบาล  และหน่วยงานต่างๆในการนำเสนอ Corporate  Packge

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ

1.  Senior   Sales

2. Junior   Sales

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย/ หญิง Senior Sales อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป  และ Junior Sales  อายุ  22-35 ปี

2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหาร  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานขายและการบริการ ในโรงพยาบาล และมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน

4. มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

5. มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม  MicroSoft , Word, Excel, Powerpoint, & etc.

7. หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายยา และเวชภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ในโรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

CUSTOMER SERVICE ( 1 Positions ) บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร หน้าที่และความรับผิดชอบ

Uties&Responsibilities :

  • Provide Medical products information, price of each Service programs in the company.
  • Manage, Provide, and Support customer information about treatment process, side effect, efficiency and Follow up process.
  • Appoint, Monitor, and take care the foreigners’ customer.
  • Provide or prepare customer information before and after treatment.
  • Foreigners’ customer health counseling.
  • Ability to practice in Nursing care

คุณสมบัติ :

  • Female age 22-35 years.
  • Bachelor’s Degree of Marketing or Business administration will be consideration received.
  • Thai Nationality
  • Have experience as Register Nurse in Hospital or Clinic 1-2 years.
  • Manage, Provide, and Support customer information and Clinical Products information correctly.
  • Speaking English or Chinese Fluently.

Office Hours: MON – FRI 9.00 – 18.00 ดูเพิ่มเติม คุณสมบัติพื้นฐาน :

 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
 • ประสบการณ์ : 1 – 5 ปี
 • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะ : การบริหาร

 

เภสัชกร Pharmacist

รายละเอียดของงาน :

  • บริหารระบบ Stock ในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ
  • ดูแล ระบบ Inventory ของห้องยา
  • สรุปรายงานการจ่ายยา ประจำวัน เดือน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • สรุป ประเมินผล KPI ตามระบบคุณภาพของแผนก
  • ส่งมอบยาและอธิบายสรรพคุณยาต่อลูกค้า
  • จัดทำข้อมูล Data Base ของข้อมูลยา ของบริษัทฯ
  • ควบคุม ดูแลรักษา คุณภาพ การจัดเก็บยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดเก็บ
  • สนับสนุนข้อมูลยาให้ แพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่่อมียาใหม่เข้ามา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • อัตรา เงินเดือน1 อัตรา ตามโครางสร้าง+ประสบการณ์+ใบประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ทางด้าน
 • รักงานบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • Holistic Medical จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี

 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)

รายละเอียดของงาน :

  • จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารโปรแกรมของคลินิกบริษัท
  • นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของคลินิกสู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ
  • วางแผนประชาสัมพันธ์งานของคลินิกอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
  • ประสานงานเพื่อการค้นหาและการจัดทำ Event ต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคลินิก
  • พัฒนาสื่อ Media ต่างๆ ของบริษัทให้ทันสมัยและปรับปรุง
  • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Road Show) ตามแผนงานที่กำหนด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • อัตรา เงินเดือน1 อัตรา ตามโครางสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง มีใจรักงานบริการ,หน้าตาดี บุคคลิกภาพดี
 • สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ,บุคคลิกดี ผิวขาว ผิวพรรณดี
 • การศึกษาจบ ปริญญาตรีสาขา โฆษณา,ประชาสัมพันธ์,การสื่อสาร,การโรงแรม
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความคิดสร้างสรรค์สนใจสื่อใหม่ๆ,มีทักษะการสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ ออกงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่างๆ
 • *สามารถเป็นพิธีกร ในการแนะนำผลิตภัณฑ์และเชิญชวนให้เกิดความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการ*

 

Register Nurse (2 Positions)

Uties & Responsibilities :

  • Provide Medical products information, price of each Medical Service program in the company.
  • Manage, Provide, and Support customer information about treatment process, side effect, efficiency and Follow up process.
  • Appoint, Monitor, and take care the foreigners’ customer.
  • Provide or prepare customer information before treatment.
  • Foreigners’ customer health counseling.
  • Ability to practice in Nursing care.

Qualification :

  • Female age 22-35 years
  • Bachelor’s Degree in Nursing
  • Thai or Filipino Nationality
  • Have experience as Register Nurse in Hospital or Clinic 1-2 years will be advantage
  • Manage, Provide, and Support customer information and Clinical Products information correctly.
  • Speaking English or Chinese Fluently.
  • Office Hours: MON – FRI 9.00 – 18.00

View less detail Basic qualification :

 • Type of job : Full Time
 • Quantity : 2 quota
 • Gender : Female
 • Experience : 0 – 5 year
 • Location : Bangkok
 • Education : Bachelor’s Degree
 • Faculty : Nursing

 

เจ้าหน้าที่บัญชี (ทำงานจันทร์-ศุกร์) เข้า08.30-17.30 น. รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน :

  • 1.ทำรายวานภาษี หัก ณ ที่จ่าย กระทบบัญชีและยื่นภาษีผ่านทาง Internet สรรพากร
  • 2.จัดทำเช็คค่าใช้จ่ายของบริษัท รวมถุงตรวจสอบและคำนวณค่าคอมแพทย์ พร้อมบันทึกบัญชี
  • 3.รับวางบิลจาก Supplier และนับ Stock
  • 4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ Ms-office
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ Ms-office
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปด้านบัญชีได้ (ถ้าเป็น Formula จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถแก้ไขภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • *สามารถทำงานได้ทันทีจะพิจรณาเป็นพิเศษ*
 • สามารถทำงานแบบยืดหยุ่นได้ พร้อมที่จะเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย

 

นักเทคนิคการแพทย์ Medical Technologist

รายละเอียดของงาน :

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึก และรายงานผลการตรวจทางทางห้องปฏิบัติการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

  • 1. Update test lab ใหม่ๆ และติดต่อประสานงานกับศูนย์แลปภายนอก ตลอดจน Update เครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอและนำเสนอแก่ที่ประชุมแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
  • 2. จัดทำเอกสารความรู้วิชาการเกี่ยวกับแลป และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวาระและโอกาส
  • 3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและวัสดุภัณฑ์ของแผนกให้เพียงพออยู่เสมอ
  • 4. ประเมินราคาแลปและสิ่งส่งตรวจจากใบ Request ได้อย่างถูกต้อง
  • 5. เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจตาม Order ในใบ Lab Request ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ซึ่งทำเป็นบางกรณี เช่น พยาบาลต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ หรือตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว เป็นต้น)
  • 6. รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจและคัดแยกสิ่งส่งตรวจตาม
  • 7. Order ใบ Request และจัดส่งศูนย์แลปได้อย่างถูกต้อง (ขั้นตอน Pre-analytical) พร้อมทั้งลงบันทึกรายละเอียดการรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจในสมุดบันทึกรับ-ส่งแลปได้อย่างถูกต้อง
  • 8. หลังจากได้รับผลจากศูนย์แลป (ขั้นตอน Post-analytical) นำผลที่ได้มาทำการ Compare ในโปรแกรมเฉพาะในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของผลการตรวจวิเคราะห์และปริ้นผล Compare ที่ได้ใส่แฟ้มลูกค้าเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ
  • 9. ตรวจEISและดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • 10. ตรวจ Live blood analysis (LBA) และดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • 11. ตรวจ Max pulse และดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความกระตือรือร้น
  • ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ และยินดีรับคำติชม มีเหตุผล
  • ซื่อสัตย์สุจริต
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • ต้องมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูเพิ่มเติม คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • จำนวน : ไม่ระบุ
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์ : 2 – 5 ปี
 • สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะ : เทคนิคการแพทย์
 • คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

พยาบาลวิชาชีพ (2 อัตรา) Nurse

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • 1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษาของแพทย์
  • 2. ซักประวัติ ประเมินสภาพและตรวจเช็คสัญญาณชีพ (vital sign) ลูกค้า/ผู้รับบริการก่อน ขณะ และหลังให้บริการ
  • 3. ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ (Medical treatment) ที่ลูกค้าได้รับ ดูแลให้ลูกค้าลงนามยินยอมรับบริการทางการแพทย์
  • 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ ยาและเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับบริการทางการแพทย์ที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ
  • 5. ทวนสอบความถูกต้องของยาหรือวิตามินที่เตรียมให้กับลูกค้าแต่ละรายกับคำสั่งการรักษา / Incharge nurse ซ้ำอีกครั้งก่อนให้บริการกับลูกค้า
  • 6. ประเมินสภาพ สัญญาณชีพ สังเกตอาการและอาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า ในขณะรับบริการอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมงและรายงานแพทย์ทันทีกรณีลูกค้าเกิดภาวะวิกฤต

คุณสมบัติ:

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
  • การฝึกอบรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
  • มีทักษะในการพยาบาลเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน Holistic หรือ ทักษะในการแทง IV อย่าง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความสามารถในการควคุมอารมณ์เป็นอย่างดี
  • มีความขยัน อดทน

ดูเพิ่มเติม คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์ : 2 – 5 ปี
 • สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
 • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • คณะ : พยาบาลศาสตร์

 

เภสัชกร (ประจำโรงพยาบาลพระราม2) – 1 ตำแหน่ง Pharmacist

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • 1. บริหารระบบ Stock ในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ
  • 2. ดูแล ระบบ Inventory ของห้องยา
  • 3. สรุปรายงานการจ่ายยา ประจำวัน เดือน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • 4. สรุป ประเมินผล KPI ตามระบบคุณภาพของแผนก
  • 5. ส่งมอบยาและอธิบายสรรพคุณยาต่อลูกค้า
  • 6. จัดทำข้อมูล Data Base ของข้อมูลยา ของบริษัทฯ
  • 7. ควบคุม ดูแลรักษา คุณภาพ การจัดเก็บยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดเก็บ
  • 8. สนับสนุนข้อมูลยาให้ แพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อมียาใหม่เข้ามา
  • 9. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

  • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ทางด้าน Holistic Medical จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
  • เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท+ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ใบประกอบ

วิธีการสมัคร:

 • 1. ส่งประวัติการสมัครงานมาได้ที่ฝ่ายบุคคล Email
 • 2. สมัครด้วยตนเองสำนักงานใหญ่ เอกมัย
 • 3. ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณโณรี ,โสน
 • ดูเพิ่มเติม
 • คุณสมบัติพื้นฐาน
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง/ชาย
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
 • สถานที่ : กทม. (บางขุนเทียน)

 

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • 1.ตรวจสอบคำสั่งการรักษาของแพทย์
  • 2.ซักประวัติ ประเมินสภาพและตรวจเช็คสัญญาณชีพ (vital sign) ลูกค้า/ผู้รับบริการก่อน ขณะ และหลังให้บริการ
  • 3.ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ (Medical treatment) ที่ลูกค้าได้รับ ดูแลให้ลูกค้าลงนามยินยอมรับบริการทางการแพทย์
  • 4.จัดเตรียมอุปกรณ์ ยาและเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับบริการทางการแพทย์ที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ
  • 5.ทวนสอบความถูกต้องของยาหรือวิตามินที่เตรียมให้กับลูกค้าแต่ละรายกับคำสั่งการรักษา / Incharge nurse ซ้ำอีกครั้งก่อนให้บริการกับลูกค้า
  • 6.ประเมินสภาพ สัญญาณชีพ สังเกตอาการและอาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า ในขณะรับบริการอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมงและรายงานแพทย์ทันทีกรณีลูกค้าเกิดภาวะวิกฤต

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ การฝึกอบรม
 • คุณสมบัติ
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีทักษะในการพยาบาลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Holistic หรือ ทักษะในการแทง IV อย่าง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความสามารถในการควคุมอารมณ์เป็นอย่างดี
 • มีควาทขยัน อดทน

 

สวัสดิการต่างๆ

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ AIA
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) 4,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • คูปองอาหารกลางวัน (ประมาณ 800 บาท/เดือน)
 • ลาพักร้อน 6 วัน /1 ปี วันหยุดประจำปี 13 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาลในคลินิก (ราคาพนักงาน)
 • Incentive ต่อเดือน (หลังบรรจุเป็นพนักงาน)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

 

สถานที่ปฎิบัติงาน

2/55/57 ชั้น 3 อาคารแบงคอค เมดิเพล็ก (สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย)
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน

  1. ส่งประวัติการสมัครงานมาได้ที่ฝ่ายบุคคล email : hrm@panacee.com
  2. สมัครด้วยตนเองสำนักงานใหญ่ เอกมัย
  3. ติดต่อฝ่ายบุคคล
   คุณโณรี 02-7120333
   คุณโสน 081-358-6660
   เบอร์โทรศัพท์ 02-712-0333 ต่อ 159
   Fax :02-713-6490

 


 

" นักเทคนิคการแพทย์ (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
2. เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์
3. วิเคราะห์คุณสมบัติของเลือด สารคัดหลั่ง ชื้นเนื้อฯลฯ ของผู้ป่วย
4. ส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึกการ และรายงานผล

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ผ่านงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
5. สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เอกมัยได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

 

" หัวหน้าพยาบาล (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำกับ ควบคุม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
2. จัดการทรัพยากรของหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาและบริหารความเสี่ยง
3. ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. ควบคุมดูแลพยาบาลภายใต้บังคับบัญชา จัดเวรพยาบาลและมอบหมายงานให้กับพยาบาล
5. ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
6. ให้คำแนะนำทางด้านการพยาบาลแก่พยาบาลที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 •  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • ผ่านงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอย่างน้อย 8 ปี
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เอกมัยได้
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

 "เภสัชกร (ประจำโรงพยาบาลพระราม2) – 1 ตำแหน่ง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • 1. บริหารระบบ Stock ในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ
 • 2. ดูแล ระบบ Inventory ของห้องยา
 • 3. สรุปรายงานการจ่ายยา ประจำวัน เดือน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • 4. สรุป ประเมินผล KPI ตามระบบคุณภาพของแผนก
 • 5. ส่งมอบยาและอธิบายสรรพคุณยาต่อลูกค้า
 • 6. จัดทำข้อมูล Data Base ของข้อมูลยา ของบริษัทฯ
 • 7. ควบคุม ดูแลรักษา คุณภาพ การจัดเก็บยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดเก็บ
 • 8. สนับสนุนข้อมูลยาให้ แพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่่อมียาใหม่เข้ามา
 • 9. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ทางด้าน Holistic Medical จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี

" เจ้าหน้าที่ Cashier ประจำคลินิก ( 2 ตำแหน่ง )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับชำระค่าบริการ (เงินสด/บัตรเครดิต)
2. คีย์ข้อมูลระบบในระบบบริหารคอมพิวเตอร์คลินิก
3. ออกใบเสร็จรับเงิน และชำระเงิน, กรณีลูกค้า AR (ค้างชำระ)แยกใส่แฟ้ม ค้างชำระ
4. จัดทำ Financial Report (สรุปยอดการเงินของคลินิกประจำวัน) โดย
นับแยกประเภทรายได้ประจำวัน ได้แก่ รายรับเงินสด บัตรเครดิต ยอดค้างชำระ
ยอดโอนเข้าบัญชีและเช็ค
5. สรุปรายการขายประจำวันเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าทำ Treatment กี่ราย และมา
Consult แพทย์ กี่ราย
6. สรุปยอดเงินทั้งหมด โอนเงินรายรับจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีบริษัท
7. จัดทำรายได้ยอดขายคลีนิก ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี โดยแยกแหล่งที่มา
ของรายได้เป็นประเภทบุคคล และ ประเภทบริการอย่างละเอียด

 สถานที่ปฏิบัติงาน
เอกมัย แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
* เพศหญิง เท่านั้น ( เน้นบุคลิกภาพดี ) ผิวพรรณดี สวย รูปร่างดี เนื่องจากเป็นงานบริการ
* อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
* ปวช – ป.ตรี สาขาการบัญชี -การเงิน
* มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Cashier หรือ บัญชี
* มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้  Ms-office
* มีใจรักงานบริการ
* สามารถทำงานแบบหมุนเวียน และ ทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้

นักกายภาพบำบัด Physical Therapist   (Full Time)  (ประจำคลินิก กายา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านกายภาพบำบัด
 2. ทำการฟื้นฟูร่างกายลูกค้า ความคำสั่งการรักษาของแพทย์
 3. งานอื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

– เพศชาย เท่านั้น บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน ผิวพรรณดี

– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางกายภาพบำบัด*

– มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษอย่างน้อย 1-2 ปี

– ทำงานแบบหมุนเวียนได้

– สามารถมาทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้

– มีใจรักการบริการลูกค้า Service mind

– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

– เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : 1 อัตรา

เพศ : ชายเท่านั้น

เงินเดือน(บาท) :  ตามโครงสร้างบริษัท

ประสบการณ์ : 1 – 2 ปี

สถานที่ : กทม. (คลองเตย)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : เทคนิคการแพทย์

สาขา : กายภาพบำบัด

เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ยินดีรับเด็กจบใหม่สนใจอยากจะเรียนรู้งานกับบริษัท