เทโลเมียร์

เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายสุดของโครโมโซมที่จะคอยป้องกันยีนภายในโครโมโซม เทโลเมียร์เปรียบเสมือนเป็นนาฬิกาแห่งชีวิตที่สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเทโลเมียร์หดสั้นลง เวลาชีวิตของเราก็จะสั้นลง ทำให้เกิดภาวะชราภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพของเซลล์อวัยวะต่างๆ และอาจก่อให้โรคร้ายต่างๆ ตามมาในที่สุด

ความยาวของเทโลเมียร์ขณะคลอดมีค่า 10,000 คู่เบส และจะลดลงเรื่อยๆ ประมาณ 50-100 คู่เบสในแต่ละปีจนเหลือเพียง 4,000 คู่เบสที่อายุ 100 ปี

การดูแลเซลล์จะช่วยให้ความยาวของเทโลเมียร์หดสั้นช้าลง ซึ่งเปรียบเสมือนนาฬิกาแห่งชีวิตได้เดินช้าลง เซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกายก็จะเสื่อมโทรมช้าลง ทำให้มีสุขภาพ แข็งแรง มีชีวิตชีวา และดูอ่อนกว่าวัย

www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009/press.html