ขั้นตอนของการรักษาด้วยเซลล์บำบัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การรักษาด้วยเซลล์บำบัดควรมีเวลาอย่างน้อย 2 – 4 สัปดาห์ในการตรวจสุขภาพและวินิจฉัยภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายก่อนทำการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะนำผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มาวางแผนในการทำเซลล์บำบัดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลร่างกาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากนั้นจะเข้าสู่การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนทำการรักษา เช่น การล้างพิษ ปรับภูมิหรือการทำคีเลชั่น ซึ่งเป็นการล้างพิษในเส้นเลือด ล้างพิษในทางเดินอาหารหรือล้างลำไส้ และการล้างพิษตับ ด้วยการให้วิตามินกระตุ้นให้ตับขับพิษออก นอกจากนี้จะมีการเติมวิตามินซี เพื่อสร้างสารแอนตี้ออกซิแดนท์ ซึ่งเป็นการให้สารอาหารที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ทั้งนี้หลังจากทำเซลล์บำบัดประมาณ 1 เดือน ควรเข้ามาพบแพทย์เพื่อดูพัฒนาการของร่างกาย พร้อมรับวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงการทำทรีทเมนท์ เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง