คำแนะนำในการดูแลสุขภาพก่อนและหลังทำเซลล์บำบัด

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพก่อนการทำเซลล์บำบัด

 • ควรทำการขับล้างสารพิษในระบบทางเดินอาหาร 4 สัปดาห์ก่อนการทำเซลล์บำบัด
  • Colonhydrotherapy 2 ครั้ง
  • รับประทานแบคทีเรียชนิดดีเพื่อรักษสมดุลของระบบทางเดินอาหาร
  • กรณีท้องผูกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย แนะนำให้ทำ Colonhydrotherapy 2 วันก่อนการทำเซลล์บำบัด
  • รับประทานอาหารที่มีใยอาหารเพิ่มขึ้น งดคาร์โบไฮเดรตจำพวกน้ำตาล ข้าวขาวและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
  • กรณีที่ไม่สามารถทำ Colonhydrotherapy ได้ ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยเช่นผักและผลไม้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนทำเซลล์บำบัด และดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย วันละ 5-6 แก้ว
 • รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามที่แพทย์แนะนำอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการทำเซลล์บำบัด
 • งดรับประทานยาที่ไม่ได้สั่งจ่ายโดยแพทย์อย่างน้อย 7 วันก่อนการทำเซลล์บำบัด
 • งดรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอย่างน้อย 7 วันก่อนการทำเซลล์บำบัด เช่น
  • Aspirin: Astatab, Astpent, Aspent-M, Baby Aspirin, Aspirin BD, Aspirine, B-Aspirin, Caparin, Empirin, etc.
  • Clopidogrel: Apotes, Ceruvin, CoPlavix, Plavix, etc
  • Ticlopidine: Aplaket, Cenpidine, Ticlid, Ticlo, Ticlopine, Tilopin, Tipidine, etc.
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการทำเซลล์บำบัด
 • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 7 วันก่อนการทำเซลล์บำบัด
 • งดวัคซีนหรือการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการทำเซลล์บำบัด
 • ออกกำลังกายเบาๆ เช่น เดินหรือ Cardio ประมาณ 20-30 นาที อย่างน้อย 2 วันก่อนการทำเซลล์บำบัด และงดการออกกำลังกายหนัก งานสังสรรค์และความเครียด
 • กรณีสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อเฉียบพลัน เช่น เจ็บคอ ปัสสาวะแสบขัด หรือท้องเสีย กรุณาแจ้งแพทย์ผู้ดูแลให้ทราบทันที เพื่อทำการรักษาหรือเลื่อนการทำเซลล์บำบัดหากมีเหตุจำเป็น

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลังการทำเซลล์บำบัด

 • หลังการทำเซลล์บำบัด กรุณาพักผ่อนและทำจิตใจให้สบาย โดยสามารถอาบน้ำได้ตามความต้องการ
 • พักผ่อนอิริยาบทใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการทำเซลล์บำบัด
 • รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ย่อยง่าย และรสไม่จัดอย่างน้อย 1เดือน
 • รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามที่แพทย์แนะนำอย่างน้อย 1เดือน
 • ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนในปริมาณสูง แต่สามารถบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ชา หรือกาแฟได้ในปริมาณเล็กน้อยหลังอาหารถ้าต้องการ อย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • กรุณางดสูบบุหรี่หรือซิการ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์หรือเท่าที่สามารถงดได้
 • งดการตากแดดจัดเป็นเวลาต่อเนื่องกันนานๆ หรือการอาบแดดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • งดกิจกรรมหรือการออกกำลังกายอย่างหนัก ที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • งดรับวัคซีนหรือยาปฏิชีวนะ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น 1 เดือนหลังการทำเซลล์บำบัด
 • งดการถ่าย X-Rays ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น 1 เดือนหลังการทำเซลล์บำบัด

 

ทั้งนี้การดูแลสุขภาพทั้งก่อนและหลังการทำเซลล์บำบัดควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และควรแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง เพื่อผลลัพธ์ในการทำเซลล์บำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ