เซลล์กับ SEX

กลไกการทำงานของต่อมในสมองที่เรียกว่า พิทูอิทารี่ แกรน (Pituitary Gland) จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมน ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดความแตกต่างของกระบวนการทำงานทั้งทางสรีระ รูปร่าง หน้าตา อารมณ์ และจิตใจในร่างกายของเพศชายและเพศหญิง

เอสโตรเจน (Estrogen) คือ ฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง มีหน้าที่ทำให้ร่างกายของผู้หญิงมีเต้านม สะโพกผาย น้ำเสียงนุ่มนวล และทำให้มีประจำเดือน ซึ่งเป็นสัญญาณของการเข้าสู่วัยสาวอย่างเต็มตัว ส่วนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) คือ ฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้ชายมีหน้าที่ทำให้ผู้ชายมีเสียงห้าว อวัยวะเพศใหญ่ขึ้น มีหนวดเครา บางรายมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เด่นชัด เช่น หัวล้าน เป็นต้น

cell-and-sex

ฮอร์โมนเหล่านี้ถูกสร้างมาจากอวัยวะสำคัญของร่างกาย หากอวัยวะและร่างกายมีปัญหา ระบบการสร้างฮอร์โมนก็มีปัญหาด้วย

  • รังไข่ มดลูก มีบทบาทสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง เช่น เอสโตรเจน (Estrogen) โปรเจสเตอโรน (Progesterone)
  • อัณฑะสร้างฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน (Testosterone)


การดูแลอวัยวะเหล่านี้ให้แข็งแรง จะช่วยทำให้ระบบการสร้างฮอร์โมนของหญิงและชายมีความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายในภายหลัง