เซลล์มาตรฐาน GMP (GMP Certified Cell)

cell-gmp-1
เซลล์มาตรฐาน GMP เกิดจากการนำเซลล์ตัวอ่อนของแกะสายพันธุ์ดั้งเดิม ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มปิด เพื่อป้องกันการปะปนของสายพันธุ์ รวมถึงการปนเปื้อนจากเชื้อโรคจากภายนอก โดยมีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขประเทศเยอรมนีมาคัดแยกเนื้อเยื่อ ตรวจคัดกรองโรคติดต่อ และนำสิ่งที่ไม่จำเป็นออก เพื่อป้องกันการเกิดการแพ้และผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการทำเซลล์บำบัด

นอกจากนี้ยังเพิ่มสารอาหารของเซลล์ หรือ Growth Factor ที่จำเป็นต่ออวัยวะแต่ละชนิด เพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้มีประสิทธิภาพ และเห็นผลในการรักษาเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งควบคุมการผลิตโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP เท่านั้น

เซลล์มาตรฐาน GMP เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง อ่อนเยาว์ มีอายุที่ยืนยาว และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ ซึ่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนในการรักษาด้วยเซลล์บำบัดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังการทำเซลล์บำบัด โดยการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
cell-gmp-2

มาตรฐานของ GMP Certified Cell

  • มีการรับรองจำนวนเซลล์ แหล่งที่มา กระบวนการผลิต อายุในการเก็บรักษา
  • เป็นเซลล์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  • มีกระบวนการผลิตในรูปแบบเฉพาะ เพื่อช่วยในการรักษาโครงสร้างและองค์ประกอบภายในเซลล์ เช่น เยื้อหุ้มเซลล์ DNA และอวัยวะต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์
  • ศูนย์ปฏิบัติการมาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมนีว่า มีความปลอดภัยสูง

 

ประโยชน์ของ GMP Certified Cell

  • มีความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา
  • เซลล์มีความหลากหลาย ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้เซลล์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เฉพาะเจาะจงกับอาการของโรค และปัญหาที่ต้องการแก้ไข