19904987_1898081750458329_8644982824324739111_n

วันนี้เรามารู้จักกับการตรวจสุขภาพตรวจสแกนร่างกายด้วยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) กันคะ

วันนี้เรามารู้จักกับการตรวจสุขภาพตรวจสแกนร่างกายด้วยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scanกันคะ

Bio Body Scan คือ การตรวจโดยใช้หลักการ Bio Feedback ด้วยวิธีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและอันตรายต่อร่างกาย เพื่อวัดค่าความต้านทานของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ในแต่ละอวัยวะ

หากเซลล์หรืออวัยวะทำงานผิดปกติหรือมีสารชีวเคมีที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สัญญาณไฟฟ้าจะตอบสนองแตกต่างกัน โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการสแกนทั้งร่างกาย แล้วคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะอย่างครบถ้วน โดยในเบื้องต้นจะทำให้ทราบว่า ในขณะที่ตรวจมีอวัยวะใดบ้างที่ผิดปกติ รวมทั้งบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย และแนวโน้มของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาการของโรคก็ตาม

การตรวจด้วยวิธีนี้จึงเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันการเกิดโรคได้อย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถประเมินความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ และระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่

ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functionsระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functionsระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functionsระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functionsระบบการหายใจ / Respiratory functionsระบบการย่อยอาหาร / Digestive functionsระบบประสาทและสมอง / Neurologic functionsระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functionsระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ / Immune functions (allergic risk, infectious risk and ENT risk)
การตรวจด้วย Bio Body Scan 1 ครั้ง สามารถสแกนได้ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีละส่วน ไม่มีผลข้างเคียง (Side Effect) ที่เกิดจากการตรวจ เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการดูแลสุขภาพ

***ข้อควรระวัง : ผู้ที่ควรระวังในการตรวจด้วย Bio Body Scan คือ ผู้ที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโลหะหรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ระดับผลการตรวจด้วย Bio Body Scan แบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับความเสี่ยง ในรูปกราฟแท่ง 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีฟ้า และสีเขียว บ่งบอกแนวโน้มในการเกิดปัญหาจากระดับสูงสุดไปหาระดับเล็กน้อย เริ่มจาก Risk I ไป Risk V

Risk I : แท่งสีแดง
หมายถึง ในขณะนั้นตรวจพบสภาวะที่มีความเสื่อม และการทำงานที่ผิดปกติไปจากเดิมในตำแหน่งหรือระบบนั้น ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างเร็วที่สุด

Risk II : แท่งสีเหลือง
หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะความเสื่อมและการทำงานที่ผิดปกติ มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับรองลงมาหรือระดับที่ 2

Risk III : แท่งสีน้ำเงิน
หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสื่อมและการทำงานที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติในระดับปานกลางหรือระดับ 3

Risk IV : แท่งสีฟ้า
หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับที่ 4Risk V : แท่งสีเขียว
หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับที่ 5

  Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.